ભેળસેળ / ચેતી જજો! શ્રાવણમાં જો આ વસ્તુ ખાધી હશે તો ઉપવાસ તૂટ્યો સમજો, લોકાની આસ્થા સાથે ચેડાં

mixed up of fasting in the month of Shravan

પેટિસ ખાધી હોય તો ઉપવાસ તૂટ્યો સમજો, ફરાળના નામે લોકોની આસ્થા સાથે થઈ રહ્યા છે ચેડાં, તમને ખ્યાલ છે પેટિસ મકાઈના લોટમાં બને છે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ