આવક / બાહુબલી ફિલ્મના બજેટ જેટલો છે માઈક્રોસોફ્ટના CEO સત્ય નડેલાનો પગાર, એક જ વર્ષમાં 66 % પગાર વધ્યો

Microsoft CEO Satya Nadella Gets 66% Pay Hike In Fiscal Year 2019

Microsoft ના CEO સત્યા નડેલાનું વેતન-ભથ્થું એક વર્ષમાં 66 % વધ્યું. 30 જૂને પુરા થયેલા નાણાંકીય વર્ષમાં તેમને કુલ 4.29 કરોડ ડોલર(30643 કરોડ રૂપિયા)નું વળતર મળ્યું. તેમાં મોટા ભાગનો સ્ટોક એવોર્ડ(શેર)ના રૂપમાં છે. ગત વર્ષે તેમને 2.58 કરોડ ડોલર(184.28 કરોડ રૂપિયા) મળ્યા હતા. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ