ખેડૂત આદોલન / પોલીસે ટ્રેકટર રેલી માટે એવું કર્યુ કે નારાજ થયા ખેડૂતો, કહ્યું આવી કેવી મંજૂરી

Kisan unions to meet delhi police shorty to dicuss tractor rally

સ્વતંત્ર દિવસના અવસર પર ખેડૂતોને ટ્રેકટર રેલી નિકાળવાની મંજૂરી મળી ગઇ છે. આ પરેડ કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં ચાલી રહેલા ખેડૂત આંદોલનનો  ભાગ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ