મહાસંમેલન / દુશ્મનના ગઢમાં જ જયરાજસિંહનું શક્તિપ્રદર્શન, રિબડાવાસીઓને આપી આવી બાહેંધરી, કહ્યું દાદાગીરીનો ખાતમો પાક્કો

Jayaraj Singhs show of strength in the enemys stronghold people Ribda

ચૂંટણી અગાઉથી ગોંડલ પંથકમાં બે બળુકા જૂથ વચ્ચે તણખા જરી રહ્યા છે. તેવામાં જયરાજસિંહે દુશ્મનના ગઢ રિબડામાં જ શક્તિપ્રદર્શન કરી રિબડાવાસીઓને ગામનો પ્રશ્ન હલ કરવાની ખાતરી આપી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ