નોટબંધી 2.0 / મોટી નોટો બંધ, ડિજિટલ રૂપિયાને પ્રોત્સાહન... 2000ની નોટો બંધ કરીને શું અમેરિકાની આ નીતિ અપનાવવા જઈ રહી છે મોદી સરકાર 

Is the government going to adopt this policy of America by stopping 2000 notes

Demonetization 2.0 News: નોટબંધી 2.0 અંગે સૂત્રોનું માનીએ તો સરકાર અમેરિકાની ચલણ નીતિને અનુસરશે, ડિજિટલ કરન્સીને વધુ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ