ખેલ / બદલાઈ ગઈ ક્રિકેટની રમત, 1 ઓક્ટોબરથી લાગુ પડશે 8 નિયમ, ICCની મોટી જાહેરાત

ICC announces changes in playing conditions, using saliva to polish ball prohibited

ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલે 1 ઓક્ટોબરથી લાગુ પડે તે રીતે ક્રિકેટમાં મોટા ફેરફાર કરીને કેટલાક નિયમો જાહેર કર્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ