જાહેરાત / ગુજરાત સરકારે જાહેર કરી બિનઅનામત જ્ઞાતિની યાદી, આ 69 જ્ઞાતિઓનો કરાયો સમાવેશ

Gujarat Government declared list of unreserved caste

ગુજરાત સરકારે આજે એક મહત્વની યાદી જાહેર કરી છે. ગુજરાત સરકારે  બિનઅનામત જ્ઞાતિની યાદી જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં કુલ 69 જ્ઞાતિઓનો  સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જાહેર કરાયેલા લીસ્ટમાં  સમાવેશી જ્ઞાતિઓને વેલ્ફેર સ્કિમના લાભ આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ