કૃષિ સહાય / ગુજરાતના ખેડૂતોને ટૂંક સમયમાં મળી શકે છે સારા સમાચાર, જુઓ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનો શું છે પ્લાન

Gujarat farmers may get good news soon, see what is the plan of Bhupendra Patel government

ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર બાદ રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી નુસાન પામેલા કૃષિ પેદાશની આર્થિક સહાય જાહેર કરી શકે છે રાજ્ય સરકાર.વિધા દીઠ સહાયનો નિર્ણય મુખ્યમંત્રી હસ્તક.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ