ઓટો ન્યૂઝ / PUC સર્ટિફિકેટના બદલાશે નિયમ, ચૂક્યા તો થશે જેલ અને લાયસન્સ પણ થશે સસ્પેન્ડ

government to implement new rules for PUC certification

જો તમે ગાડી ચલાવતો છો તમારે PUC સર્ટિફિકેટને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. જો તમે તેને અપડેટ નહીં રાખો તો તમને જેલ પણ થઈ શકે છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટના નવા નિયમ આવી રહ્યા છે જેમાં PUC માટે QR કોડ સિસ્ટમ લાગૂ કરાશે. જેનાથી તમામ માગહિતી તરત જ મળી જશે. જો તમે નિયમનું પાલન નહીં કરો તો તમારું લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરવાની સાથે તમને જેલની સજા પણ થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ