તમારા કામનું / તમે પણ PM Kisan Schemeના લાભાર્થી છો તો આ રીતે ઘરે બેઠા કરાવો e-KYC, જાણો સ્ટેપ ટૂ સ્ટેપ પ્રોસેસ

follow this process if you have not done e kyc of pm kisan samman nidhi yojana

જો તમે હજુ સુધી પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના ખાતામાં ઈ-કેવાયસી કરાવ્યું નથી તો તમને 11મા હપ્તાનો લાભ નહીં મળે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ