ભૂકંપ / મુંબઈની નજીક અહીં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો, ભૂકંપની તીવ્રતા 3.5ની હતી

Earthquake of magnitude 3.5 on the Richter scale occurred 102 kms north of Mumbai at 8 am today

મુંબઈની નજીકના વિસ્તારમાં ફરી એક વાર ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. થોડાક દિવસ પહેલા પણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો તથા મુંબઈની આસપાસના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભૂંકપના આંચકા અનુભવાઈ રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ