મોટો નિર્ણય / ગુજરાતમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં હોળી દહનની મંજૂરી, રંગવા-પાણી નાખવા અને રંગોત્સવ કાર્યક્રમ પર પ્રતિબંધઃ DyCM

DyCM Nitin Patel statement Holi Dhuleti festival gujarat

શાસનને ચૂંટણીની રેલીઓમાં કોઈ નિયમો યાદ આવ્યા ન હતા પરંતુ તહેવારો આવતા જ નિયમો યાદ આવ્યા છે. હોળી-ધુળેટીના તહેવારને લઇને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.

Loading...