લોકડાઉન 3.0 / દેશના આ શહેરમાં આજે લાગ્યું સંપૂર્ણ લૉકડાઉન, મહારાષ્ટ્ર-રાજસ્થાનમાં પણ તાળાબંધી શરૂ

Due to Corona, sanctions were increased in different states of the country

કોરોનાને કારણે દેશના જુદા જુદા રાજ્યોમાં પ્રતિબંધો વધારવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં કેસ વધવાને કારણે અહીયા સૌથી વધારે પ્રતિબંધો લંબાવાયા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ