ચેતવા જેવું / શું તમે પણ આંગળીના ટચાકાઓ પાડો છો? તો આ વાતને હળવાશમાં ન લેતા, વિશેષજ્ઞની સલાહ માનજો

does knuckle cracking cause Arthritis?

કેટલાક લોકો આરામથી બેસીને આંગળીઓમાં ટચાકા ફોડવા લાગે છે.તેમને લાગે છે કે તેનાથી તેની આંગળીઓને રાહત મળી રહી છે. કેટલાક લોકોને ડર છે કે તેમની આંગળીઓમાં ટચાકા ફોડવાથી સંધિવા થશે. શું નકલ ક્રેકીંગ વાસ્તવમાં સંધિવાનું કારણ બની શકે છે? 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ