ગર્વ / ખુબજ અઘરી ટ્રેનિંગ પૂર્ણ કરીને દેવકીબાએ અમેરિકન આર્મીમાં સ્થાન મેળવી ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું

Devkiba Zala US Army Special Forces Selected

આપને કોઇ 3 મીનીટમાં જમવાનું અને 7 મીનીટમાં સ્નાન કરીને તૈયાર થવાનું કહે અને જો ટાસ્ક પૂરો ન કરી શકો તો 150 દંડ અને 150 બેઠક કરવાની સજા મળે તો, આપ શું કરશો. પરંતુ આવી અઘરી ટ્રેનિંગ પૂરી કરીને ગુજરાતી દીકરીએ અમેરિકન આર્મીમાં સ્થાન મેળવીને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યુ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ