ચિંતાજનક / કોરોનાના ડેલ્ટા વેરિએન્ટે ધારણ કર્યુ નવુ ખતરનાક રુપ, એન્ટીબોડી કોક્ટેલની અસરને નિષ્ફળ કરી શકે છે ડેલ્ટા+

delta covid 19 variant more virulent mutant virson ay1 can resists antibody cocktail

ડેલ્ટા વેરિએન્ટને લઈને હવે વૈજ્ઞાનિકોએ તેના વધારે મ્યૂટેન્ટ વર્ઝનના ફેલાવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે.

Loading...