ગૌરવની ક્ષણ / રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ 57 મેડલ જીતી દાહોદના બાળકોએ ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું, કહ્યું 'રાજ્ય ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે'

Children of Dahod made Gujarat famous by winning 57 medals at the national level

દાહોદનાં ગરીબ તેમજ આદિવાસી વિસ્તારના બાળકોમાં રહેલા ખેલ ક્ષમતાને ઉજાગર કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ‘હાઈ પરફોર્મન્સ સેન્ટર‘ બનાવવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં જ વિધાનસભા ગૃહ ખાતે સભ્ય દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેઓએ વિગતવાર માહિતી આપી હતી.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ