નિર્ણય / Govt Jobs : કેન્દ્ર સરકારે સરકારી નોકરીઓમાં ઇન્ટરવ્યુ મુદ્દે લીધો મોટો નિર્ણય, હવેથી...

Central Government Abolished Interview In Government Jobs In 23 States And 8 Union Territories

સરકારી નોકરીઓમાં ઇન્ટરવ્યૂને લઇ કેન્દ્ર સરકારે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. હવે  દેશના 23 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સરકારી નોકરીઓ માટે ઇન્ટરવ્યૂ નહીં લેવાય. કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહે આ જાણકારી આપી છે.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ