જાહેરાત / BIG BREAKING: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો પોલીસ ગ્રેડ પે પર સૌથી મોટો નિર્ણય, 550 કરોડનું ભંડોળ કર્યું મંજૂર

Biggest Decision on Gujarat Police Grade Pay, CM Bhupendra Patel approved a fund of Rs.550 crore

રાજ્ય સરકારે પોલીસની રજૂઆતો પર લીધો નિર્ણય, પોલીસ ગ્રેડ પે માટે રૂ.550 કરોડનું ભંડોળ મંજૂર 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ