તમારા કામનું / મ્યુચયલ ફંડમાં પૈસા લગાવતા હોવ તો સાવધાન થઈ જજો: મોદી સરકારનું બિલ લોકસભામાં પાસ, જાણો નવા નિયમો

Be careful if you are investing in mutual funds bill passed in Lok Sabha

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેટલીક સ્કીમ પરના લાભ બંધ કરી દેવામાં આવતા હવે તા. 1 એપ્રિલ 2023 થી અગાઉ કરતા વધુ ચુકવણી કરવી પડશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ