સંઘર્ષથી સિદ્ધી / બાસ્કેટ બોલના માંધાતા.! 3000થી વધુ ખેલાડીઓને ગોલ કરતાં કર્યા, જુઓ કોણ છે મોન્ટેક્સ મેવેરિક્સના કોચ તરીકે પસંદ પામનાર કુલદીપસિંહ

Basketball fans! More than 3000 players scored goals, see who is Kuldeep Singh selected as coach of Mon

બાસ્કેટમાં બોલમાં 3000થી વધુ ખેલાડીઓ જેમને તૈયાર કર્યા તેવા Kuldeep Singh Sisodiyaની CBL-2023માં મોન્ટેક્સ મેવેરિક્સના કોચ તરીકે પસંદગી, સંઘર્ષથી સિદ્ધી સુધીની યાત્રા એક કહાની જેવી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ