પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્ત્વ / વૈશ્વિક રાજકારણમાં પણ મૂળ ભારતીયોનો દબદબો, આ એકદમ નવી વાતો જાણીને તમને ગર્વ થશે

also occupy Indians global politics important positions

ભારતીયો વૈશ્વિક રાજકારણમાં પણ મહત્ત્વપૂર્ણ પદ પર બિરાજમાન થાય છે તે એકદમ નવી અને જાણવા જેવી વાત છે. કમલા હેરિસ ઉપરાષ્ટ્રપ્રમુખની ચૂંટણીમાં વિજયી બને છે તે એક મહત્ત્વનું પગલું હોઈ શકે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ