ચોંકાવનારો ડેટા / જો તમે તમારા વાહનનો ટેક્સ નથી ભર્યો તો મૂશ્કેલીમાં મૂકાશો, AMC કરશે આ કાર્યવાહી

Ahmedabad Municipal Corporation will take action in the case of vehicle tax

અમદાવાદ શહેરમાં ટેક્સ ના ભરનાર વાહન પર તવાઈ બોલાઈ શકે છે.ઘણા વાહનચાલકો એવા છે જેઓએ કોર્પોરેશનનો ટેક્સ ભર્યો નથી તેમની સામે હવે મનપા લાલ આંખ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ