એરપોર્ટ સંચાલન / હવે ગૌતમ અદાણી મુંબઈ એરપોર્ટના માલિક, GVK ગ્રુપ પાસેથી સંભાળ્યો કબજો, યુવાનો માટે કરી આ મોટી જાહેરાત

Adani Group Takes Over Management Control Of Mumbai International Airport From GVK

ગૌતમ અદાણીએ GVK ગ્રુપ પાસેથી મુંબઈ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનો કબજો સંભાળી લઈને હજારો યુવાનોને રોજગારી આપવાની જાહેરાત કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ