વાયરલ વિડીયો / 28 પત્નીઓ, 35 દીકરા-દીકરીઓની સામે જ વૃદ્ધે કર્યા 37માં લગ્ન, Video જોઈને ચકરાઈ જશો

A MAN GOT MARRIED 37TH TIME

આ વિડિયોમાં એક એવા મહાશયની વાત છે જેને માત્ર બે-ત્રણ વાર નહીં, પણ 37 વાર લગ્ન કર્યા છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ