શિક્ષણ સમાચાર / ઓગસ્ટ મહિનામાં લેવાઈ શકે છે મોટો નિર્ણય, રાજ્ય સરકાર કરશે વિધિવત રીતે જાહેરાત 

A major decision on education could be taken in August, the state government will formally announce

આરોગ્ય વિભાગના અભિપ્રાય સાથે કોર કમિટીની બેઠકમાં ચર્ચા બાદ સરકાર દ્વારા આગામી સમયામાં વિધિવત જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ