લાસ્ટ ડેટ / 30 સપ્ટેમ્બર પહેલા પૂરા કરી લો આ 3 જરૂરી કામ નહીં તો મૂકાઈ જશો મોટી મુશ્કેલીમાં

 3 important work that you must have to do before the end of this month

કોરોના મહામારીના કારણે સરકારે આઘાર -પેન કાર્ડ લિંકિંગ, આઈટીઆર ફાઈલિંગ અને ડીમેટ એકાઉન્ટના કેવાયસી અપડેટને લઈને તારીખ લંબાવી હતી. આ કામ માટેની લાસ્ટ ડેટ 30 સપ્ટેમ્બર નક્કી કરાઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ