જાણવું જરૂરી / મહિલા અનામત બિલ સંસદમાંથી પાસ, રાષ્ટ્રપતિના હસ્તાક્ષર પછી બની જશે કાયદો, લાગુ થવામાં જાણો હવે કઈ અડચણો

women reservation bill passed in both houses of parliament law will be made after president approval

મહિલા અનામત બિલ બાબતે તમામ લોકોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળ્યા પછી મહિલા અનામત બિલ કાયદો બની જશે. જે માટે જનગણના અને પરિસીમનનું કામ કરવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ