વિવાદ / અમારી નીતિને મંજૂરી મળી તો ઠીક નહીંતર ભારતમાં બંધ કરી દઇશું દુકાન : દિલ્હી HCમાં WhatsApp

whatsapp privacy row in delhi high court

અત્યાર સુધીમાં અમે કોઈ પણ યુઝર્સ સાથે પોલિસી મંજૂર કરવા માટે કોઈ પણ દબાણ કરવામાં નથી આવી રહ્યું. યુઝર્સ પોલિસી મંજૂર કરે કે ના કરે તો પણ વ્હોટ્સઅપ એપ ચાલું રહે છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ