કામની વાત / બૅંક જો ફાટેલી નોટ બદલવાની ના પાડે તો RBI કરી શકે છે આ મોટી કાર્યવાહી, જાણી લો નિયમ

What is the rules of changing torn currency from bank

RBIના રુલ્સ પ્રમાણે ફાટેલી નોટોને રિપ્લેસ કરવાથી કોઇ ઇન્કાર ન કરી શકે. જો કોઇ આ નોટને રિપ્લેસ કરવાની ના પાડે છે તો કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ