સરોગેશી / નિ:સંતાન દંપતી માટે આશાનું અંતિમ કિરણ અને કૂખ ભાડે આપવાનું વ્યાપારીકરણ

what is surrogacy and how does it work

‘સત્તર વરસની કુંદન ફાઇવસ્ટાર હોટલ જેવી એક હોસ્પિટલમાં બેસીને રડી રહી હતી. તેની આજુ બાજુ પસાર થતી નર્સ તેને કહેતી કે હવે રડવાનું બંધ કર અને અહીં રહેવાની ટેવ પાડી દે. અહીં રહેવાની.. એટલું સાંભળતા જ તેનો ગળામાં જ ભરાઇ રહેલો ડૂમો મોટા અવાજ સાથે બહાર આવી ગયો. પાસેના રૂમમાંથી નિમીષા બહાર આવી અને કહેવા લાગી કે પહેલી વખતનું છે. કુંદને હામાં માથુ ધુણાવ્યુ, નિમીષા નજીક જઇ તેને હાથ ફેરવતા કહેવા લાગી ચિંતા ના કર અહીં ઘણા બધા આપણા જેવા છે. સમય સાથે બધુ બરાબર થઇ જશે. ત્યાં જ કુંદન કહે પણ મારે ઘરે જવું છે મને મા યાદ આવી છે. નિમીષા કહે હવે તો નવ મહીના પછી જ જવા મળશે. કુંદન આસું સારતી નિમીષાને વળગી રહી.’ આ આખો સંવાદ બે સરોગેટ માતા વચ્ચેનો હતો. આ બન્ને માંથી એક પણ દિકરી મરજીથી નહી પરંતુ મજબૂરીથી સેરોગેશી માટે તૈયાર થઇ હતી. અને તેમાં પણ કુંદન તો હજુ નાની હતી. તેને તો માતા-પિતા અહીં મુકીને અમે થોડા દિવસોમાં આવીશું કહી ચાલ્યા ગયા હતા. આવી એક, બે નહીં પરંતુ અનેક કુંદન આવી હોસ્પિટલોમાં સરોગેશી માતાના નામે શોષણનો ભોગ બને છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ