ગુજરાત બજેટ 2023 / ગુજરાતની જનતાને બજેટમાં શું મળ્યું? એક જ ક્લિકમાં જુઓ તમામ હાઈલાઈટ્સ

What did the people of Gujarat get in the budget? See all highlights in a single click

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ માટે કુલ ૧૫,૧૮૨ કરોડની જોગવાઈ તો કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ માટે કુલ ૨,૨૧,૬૦૫ કરોડની જોગવાઇ  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ