તમારા કામનું / વીજગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર, પહેલી વખત મળશે આ 10 અધિકાર, થશે મોટો ફાયદો

what are the rights of electricity consumer rights in india

દેશભરના વીજગ્રાહકો માટે સરકારે અધિકારોને લઈને નવા નિયમો માટે પ્રક્રિયા શરુ કરી છે, પાવર મીનીસ્ટ્રી દ્વારા તેના માટે એક ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં ઘણા બધા અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ