મોટી જાહેરાત / વધુ એક સરકારી નોકરીની તક: ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય, 823 જગ્યાઓ પર આ વિભાગમાં થશે ભરતી

van rakshak beat guard vacancy gujarat forest guard recruitment 2022

વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત સરકારનો વધુ એક મહત્વનો નિર્ણય. રાજ્ય (Gujarat) માં સીધી ભરતી દ્વારા વનવિભાગ હસ્તકની વર્ગ-૩ની વનરક્ષક (બીટગાર્ડ) ની 823 જગ્યાઓ ભરાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ