ખુશખબર / મોદી સરકારની કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને દિવાળી ગિફ્ટ, મોંઘવારી ભથ્થામાં આપ્યો મોટો વધારો

Union Cabinet likely to approve 3% hike in DR and DA to central government employees

કેન્દ્રીય કેબિનેટ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 3 ટકા DA વધારાને મંજૂરી આપી દીધી છે 3 ટકા ડીએ વધારા સાથે કર્મચારીઓના પગારમાં 7,000 થી 10,000 નો પગાર વધી જશે.

Loading...