ક્રિકેટ / ભારતના ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં સાત વર્ષ બાદ એક સાથે બે ખેલાડીના ડેબ્યૂ, આ બે ખેલાડીઓ ભારતીય ક્રિકેટ સેનામાં જોડાયા

Two debuts in one match after 7 years in test history

આજે ભારત તરફથી બે ખેલાડીને ટેસ્ટમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ