શેરબજાર / BREAKING: ખૂલતાંની સાથે જ શેરબજાર કડડભૂસ, સતત પાંચમા દિવસે અબજો રૂપિયા 'સ્વાહા'

The stock market has been falling for five consecutive days with the opening

સતત પાંચ દિવસથી શેર માર્કેટ ખુલાતી સાથેજ પડી ભાંગે છે. ત્યારે આજે પણ એવુંજ થયું છે જેના કારણે અબજો રૂપિયાનું નુકશાન થયું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ