ટિપ્પણી / 'કોર્ટના તિરસ્કારની સત્તા ન્યાયાધીશને ટીકાથી બચાવવા માટે નહીં, પરંતુ...' અવમાનના પર CJI ચંદ્રચૂડની ટિપ્પણી

The Chief Justice of the country made a big comment regarding the rule of contempt of court

Supreme Court Latest News: ન્યાયાધીશ તરીકે 23 વર્ષ અને મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે એક વર્ષ પૂર્ણ કરવાના અવસરે ચંદ્રચુડે કહ્યું કે, અદાલતોનું કામ એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે, રાજકારણ તેની મર્યાદામાં રહે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ