શિક્ષણ / ધો. 1 થી 12નાં પાઠ્યપુસ્તકોના ભાવમાં થયો તોતિંગ વધારો

Textbook price hike standard rate

નવા શૈક્ષણિક વર્ષ જૂન-ર૦૧૯ના ૧૦ જૂનથી શરૂ થતી શાળાઓ પહેલાં વાલીઓના વાર્ષિક બજેટ પર મોટી અસર પડી છે. ઘણી શાળાઓએ ફીમાં બેફામ વધારો કર્યો છે તો બીજી તરફ ધોરણ–૧૦ અને ૧રના વિજ્ઞાનપ્રવાહનાં પુસ્તકોમાં ૩૦૦ ટકા જેટલો તોતિંગ વધારો થયો છે, જ્યારે ધોરણ-૧ થી ૧રનાં પાઠ્યપુસ્તકોમાં પણ ૮૦ થી ૧૦૦ ટકા સુધીનો બેફામ વધારો કરી દેવામાં આવતાં વાલીઓ પર વધુ એક બોજ આવ્યો છે.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ