નીલામી / મંદીની અસર? સુરતમાં 29.50 કરોડના હીરાના વેચાણ માટે કરાયું હતું આયોજન, વેચાયા માત્ર આટલા કરોડના

surat recession effect out of 29.50 crore diamonds auctioned online only 7 29 crore diamonds were sold

સુરતમાં પહેલી વખત રફ હીરાની ઑનલાઇન નીલામીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. એમાં 29.50 કરોડના હીરાને વેંચાણ માટે રાખવામાં આવ્યા, જેમાંથી માત્ર 7.29 કરોડ રૂપિયા મૂલ્યાન હીરાનું જ વેંચાણ થયું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ