યોજના / માત્ર 250 રૂપિયામાં દીકરી માટે આ ખાતું ખોલાવી દો, ભણતર અને લગ્નનના ખર્ચની ચિંતા નહીં રહે

suaknya smruddhi government skim for girld childs merriege and education

કોઈ પણ માતા-પિતા માટે દીકરીના ભણતર અને લગ્નના ખૂબ મોટા સપના હોય છે. આ સપનાઓ પૂરા થઇ શકે તે સરકારની સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વરદાન સ્વરૂપ છે.  સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ હેઠળ સરકારે સુકન્યા સમૃદ્ધિ નામની એક ખાસ યોજનાની શરૂઆત કરી હતી. આ યોજના ભારત સરકારની બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ અંતર્ગત એક મહત્વની યોજના છે. જેમાં રોકાણ કરીને દીકરીના 18 વર્ષ પૂરાં થવા પર અને લગ્ન સમયે રકમ મેળવી શકાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ