યોજના / માત્ર 250 રૂપિયામાં દીકરી માટે આ ખાતું ખોલાવી દો, ભણતર અને લગ્નનના ખર્ચની ચિંતા નહીં રહે

suaknya smruddhi government skim for girld childs merriege and education

કોઈ પણ માતા-પિતા માટે દીકરીના ભણતર અને લગ્નના ખૂબ મોટા સપના હોય છે. આ સપનાઓ પૂરા થઇ શકે તે સરકારની સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વરદાન સ્વરૂપ છે.  સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ હેઠળ સરકારે સુકન્યા સમૃદ્ધિ નામની એક ખાસ યોજનાની શરૂઆત કરી હતી. આ યોજના ભારત સરકારની બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ અંતર્ગત એક મહત્વની યોજના છે. જેમાં રોકાણ કરીને દીકરીના 18 વર્ષ પૂરાં થવા પર અને લગ્ન સમયે રકમ મેળવી શકાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ