ખરી કરી / અરે 'પાકિસ્તાન ઝિંદાબાદ' નહીં 'રઘુભાઇ ઝિંદાબાદ'ના નારા લાગ્યા'તા : કચ્છ પોલીસે કરી સ્પષ્ટતા

Shouts of 'Raghubhai Zindabad', not 'Pakistan Zindabad': Kutch police clarified

કચ્છના દુધઈનાં વાયરલ વિડીયોમાં 'આંખનું કાજળ,ગાલે ઘસાઈ ગયું'. એ વ્યક્તિ 'પાકિસ્તાન જિંદાબાદ નહીં પરંતુ રાધુભાઈ જિંદાબાદ'ના નારા લગાવતો હતો ખુદ પોલીસે કરી સ્પષ્ટતા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ