બેંકિંગ / SBI બેંકની ક્લર્કની પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે જોઇશે આટલા નંબર

Sbi Clerk Mains Exam Cut Off Passing Marks, Sbi Clerk Main Exam Pattern

ભારતીય સ્ટેટ બેંક (SBI state bank of india) દ્વારા ક્લર્ક પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવવાનું છે. અત્યાર સુધી નિર્ધારિત શેડ્યૂલ અનુસાર, આ પરીક્ષા 19 એપ્રિલના લેવામાં આવશે, જોકે આ તારીખમાં બદલાવ થશે કે નહી તે અંગે કોઇ જાણકારી આપવામાં આવી નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ