ગુડ ન્યૂઝ! / અઠવાડિયે 5 જ દિવસ કામ, 17 ટકા પગાર વધારો અને પેન્શનમાં પણ ગુડ ન્યૂઝ...: બેન્કના કર્મચારીઓ માટે લેવાયો મોટો નિર્ણય

PSU Banks Will Got Salary Hike And Pensioners Will Be Benefitted By Pension Revision Under MoU Signed By IBA

બેન્કના સાડા આઠ લાખ કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે મોટા ગુડ ન્યૂઝ, પગાર વધારો અને 5 ડેઝ વર્કિંગ પર મોટો નિર્ણય 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ