ઇતિહાસ રચાયો / દુનિયાનો પ્રથમ કિસ્સોઃ અમેરિકન ડૉક્ટરોએ માણસમાં ભૂંડનું હૃદય લગાવ્યું, 3 દિવસ બાદ જુઓ શું થયું

porcine heart transplant human us surgeons history

અમેરિકન ડૉક્ટરોએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. દુનિયામાં પ્રથમ વખત માણસમાં ભૂંડનું હૃદય લગાવાયું છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટના 3 દિવસ બાદ તેઓ સ્વસ્થ થતા અનુભવી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ