સોશિયલ મીડિયા / પાકિસ્તાનથી 13 હજાર ભક્તોએ સોમનાથ દાદાના ઓનલાઈન દર્શન કર્યા 

Pakistan 13 thousand devotees Somnath Visited online

સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઓનલાઈન દર્શનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. દેશ-વિદેશના લોકો સોમનાથ દાદાના ઓનલાઈન દર્શનો લ્હાવો લઈ રહ્યા છે. પાકિસ્તાનથી 13 હજાર જેટલા ભક્તોએ ઓનલાઈન સોમનાથ દાદાના દર્શન કર્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ