સુવિધા / SBIના ગ્રાહકો માટે જબરદસ્ત સુવિધા, માત્ર એક Video Callમાં થઈ જશે આ કામ, જાણી લો સરળ પ્રોસેસ

open online Saving Account in SBI at home by Video Call KYC facility by SBI Yono app

બેન્ક એકાઉન્ટ દરેક નાગરિક માટે જરૂરી છે. તેનાથી રોકાણ કરવા, વ્યાજ મેળવવાથી લઇ સરકારી યોજનાનો લેવા સુધીના ઘણાં ફાયદા મળે છે. તો હવે SBIએ તેના ગ્રાહકોને જોરદાર સુવિધા આપી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ