સુવિધા / હવે ઘરે બેસીને ખુલી જશે બેંક એકાઉન્ટ, તમામ બેંક શરૂ કરી શકે છે આ સર્વિસ

online kyc no need to visit a branch to open a bank account

ઘણી ભારતીય બેંક ગ્રાહકોને વીડિયો કૉન્ફ્રેસિંગ દ્વારા નવું એકાઉન્ટ ખોલવાની સુવિધા આપવાની તૈયારી કરવામ જઇ રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ