નવું લોન્ચ / WhatsApp એડમીનને મળશે વધુ પાવર, ગ્રુપનો કોઇપણનો મેસેજ કરી શકશે ડિલીટ

now WhatsApp admin can delete message for everyone feature release in beta

આવનાર સમયમાં વોટ્સએપ ગ્રુપ એડમિન માટે નવું ફીચર લોન્ચ થવા જી રહ્યું છે ત્યારે હાલ ઘણા બીટા પરીક્ષકો માટે આ ફીચર્સ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી કોઇપણ મેસેજ હવે ડીલીટ કરી શકશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ