યોજનાઓ / બજેટમાં આવ્યો નવો સેવિંગ પ્લાન: FDમાં મૂકવાની જગ્યાએ અહીં કરો બચત, વધી ગયા છે વ્યાજ

New Savings Plan in Budget: Instead of putting in FD, save here, interest has increased

જો તમે રોકાણની યોજના બનાવી રહ્યા છો અને તમે ગેરેંટીવાળા વળતરવાળી સ્કીમ શોધી રહ્યા છો, તો પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમ તમારા માટે વધુ સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ